Prof.Dr. Ömür DEMİREZER

Hacettepe Üniversitesi,

Eczacılık Fakültesi,

Farmakognozi Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye/ANKARA-TÜRKİYE

Telefon : 0 312 305 10 89
Faks : 0 312 311 47 77
E-posta : omurd@hacettepe.edu.tr

Eğitim

 

1991

Doktora

J. W. Goethe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoloji, Frankfurt, Almanya

1985

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara

1979

Lisans

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara

 

Mesleki Deneyim

 

2004-

Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Komisyonu Başkanı

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2004-

Fakülte Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara

2003-

Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara

2003-

Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Başkanı

2002-

Profesör

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara

1999-2000

Misafir Öğretim Üyesi

Leipzig Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoloji, Leipzig, Almanya

1998

Misafir Araştırmacı

Georg-August Üniversitesi, Organik Kimya Enstitüsü, Göttingen, Almanya

1996-2001

Editör Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, Ankara

1996-2000

Denetleme Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği

1994-1995

HPLC Danışmanı

Doping Kontrol Merkezi, Ankara

1994-2002

Doçent

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara

1992-1994

Yardımcı Doçent

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara

1992-1994

Yüksek Öğretim Kurulu Diploma Eşdeğerlik Komisyonu üyesi

1992-1994

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara

1982-1992

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara

 

Çalışma Alanları

 

• Fitokimya (Antranoitler, Flavonoitler, İridoitler),

• Analitik Farmakognozi (HPLC), in vitro aktivite tayini

 

Seçilmiş Yayınlar

1.

Kuruüzüm-Uz, A., Güvenalp, Z., Demirezer, L. Ö., Bergere, I., Ströch, K., Zeeck, A., 4’-Deoxy iridoid glycosides from Centranthus longiflorus, Phytochemistry, 61, 937-941 (2002).

2.

Kuruüzüm-Uz, A., Ströch, K., Demirezer, L. Ö., Zeeck, A., Glucosides from Vitex agnus-castus, Phytochemistry, 63, 959-964 (2003).

3.

Süleyman, H., Demirezer, L. Ö., Effects of Rumex patientia root extract on indomethacine and ethanol induced gastric damage in rats, Pharmazie, 59, 147-149 (2004).

4.

Demirezer, L.Ö., Gürbüz, F., Güvenalp, Z,, Ströch, K., Zeeck, A., Iridoids, Flavonoids and Monoterpene Glycosides from Galium verum subsp. verum Turk. J. Chem., 30, 525-534 (2006).

5.

Demirezer, L. O., Kuruuzum-Uz, A., Guvenalp, Z.,Suleyman, Halis, Bioguided fractionation of Polygonum alpinum and isolation and structure elucidation of active compounds, Pharm. Biol. 44(6) 462-466 (2006).